Päivi Lilja

Yhteisön tekijä

Kahden lapsen äiti,
kansalaisjärjestöaktiivi, toiminnanjohtaja, kulttuurialan ammattilainen, sosiaalialan ammattilainen, sosionomi YAMK

Luottamustehtävät:

– Kaupunginvaltuutettu HML
– Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2. vpj
– Kanta-Hämeen hyvinvointialueen varavaltuutettu
– Kanta-Hämeen perhetyö ry, puheenjohtaja
– Lasten liikunnan tuki ry, hallituksen jäsen
– Kettuki ry,
hallituksen varajäsen
– Hämeenlinnan soitannollinen kerho ry, johtokunnan jäsen
– Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry, varapuheeenjohtaja

Tarinani

Olen 41-vuotias kahden lapsen äiti, elämästä utelias ja helposti innostuva kansalaisjärjestöaktiivi.

Otin jo nuorena vastuuta itsestäni. Muutin heti peruskoulun jälkeen lapsuuden kodista opiskelemaan toiseen kaupunkiin. Vaikka olen asunut useammalla paikkakunnalla, erilainen yhteisöllinen tekeminen on aina kulkenut mukana – oli se sitten kotikaupungin nuorten aktivoiminen tai vaikka mielenosoitus. Muutama vuosi Hämeenlinnaan muuton jälkeen, reilu 15 vuotta sitten perustimme puolisoni ja ystäviemme kanssa elävän musiikin yhdistyksen, jonka hyvillä mielin hautasimme Suisto-klubin avauduttua. Sittemmin toimin puheenjohtajana myös elävän musiikin yhdistys Ämy ry:ssä.

Ammatillinen polku

Ensimmäisessä työssäni lastenohjaajana työskentelin sairaalan lastenosastoilla ja päiväkodeissa. Myöhemmin harrastukset ja kiinnostus vetivät kulttuurialalle, jossa olen työskennellyt esittävän ja visuaaliseen taiteen sekä lastenkulttuurin parissa. Kulttuurialalla pitkään työskenneltyäni kaipasin työhön, jossa voin tehdä konkreettisempaa auttamistyötä. Lähdin opiskelemaan sosionomiksi ja päädyin tekemään päihde- ja mielenterveystyötä, jossa kohtasin erilaisia elämänkohtaloita.

Pian löysin itseni työskentelemässä sosiaali- ja kulttuurin hallinnonalojen risteyskohdasta. Erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden edunvalvojajärjestö Kettukin toiminnanjohtajan työssä minulle konkretisoitui paitsi taiteen itseisarvo myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointia edistävä voima. Parhaillaan työskentelen erittäin merkityksellisessä työssä Vammaisperheyhdistys Jaatisessa toiminnanjohtajan sijaisena.

Elämä kuljettaa

Elämä on varsin mutkainen paikka. Harva meistä voi välttyä raskailta koettelemuksilta. Myös minä olen törmäillyt ihmisyyden ikävämpiin puoliin. Olen saanut todistaa ja kohdannut itse henkistä väkivaltaa, kuten erilaisia ajattelun vinoumia, ylimielisyysharhoja, kiusaamista, alistamista ja manipulointia. Omassa elämässäni kuitenkin raskainta on ollut seurata läheisten ihmisten päihderiippuvuuden kanssa kamppailua. Jos voisin, monta tarinaa kirjoittaisin toisin.

Nyt elämä on mallillaan ja arki rullaa rintamamiestaloa eläen. Vapaa-aika kuluu lukiessa, elokuvien parissa, metsäretkillä, perheen kanssa puuhatessa sekä erilaisissa luottamustehtävissä. Pikkulapsiperhevaiheen jälkeen on taas enemmän aikaa musiikin kuuntelulle. Koti täyttyy hiljalleen taiteesta ja tunnustaudun nykyään taiteen keräilijäksi. Koira ja kissa talossa pitävät huolen siitä, että yksikään päivä ei ole tylsä.

Mukaan politiikkaan

Pitkän pohdinnan jälkeen lähdin ehdolle kuntavaaleissa 2021 puolustamaan kulttuuria, osallisuutta ja hyvinvointia.  Koen, että politiikkaan lähteminen on luonteva jatkumo kaikelle sille ruohonjuuritason tekemiselle ja vaikuttamistyölle, jota olen tehnyt nuoresta saakka. Halu vaikuttaa yhteisiin asioihin vei minut valtuustoon, sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan ja myöhemmin aluevaaleissa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen varavaltuutetuksi. Sillä tiellä olen nyt.